Školní psycholog

Moje činnost obecně vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonávám činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se řídím etickými normami své profese a jsem nezávislým odborníkem. Veškeré informace, které při své práci získám, jsou vázány profesním tajemstvím a jsou důvěrné.

Studenti případně rodiče nebo zákonní zástupci (u nezletilých) udělují souhlas s činností školního psychologa dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a v souladu s normami GDPR.

Služby školního psychologa jsou pro studenty, jejich rodiče a pedagogy školy zdarma.

Mgr. Petr Hammerlindl

Školní psycholog

+420 602 341 806
hammerlindl@seznam.cz

Soubory ke stažení