Aktuality

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních a středních školách ve středu 1. září 2021.

Opatření platná pro studenty a návštěvníky školy od 1.9.2021

  1. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty respirátorem.
  2. Ve škole proběhne preventivní plošné testování žáků 1. 9., 6. 9., a 9. 9. 2021.
  3. Testování proběhne ve vstupní hale školy, příchod je možný od 7.15 hod.
  4. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po dokončené 2. dávce) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) – toto je nutné doložit dokumentem v listinné podobě.
  5. Screeningové testování probíhá na základě mimořádného opatření vydaném Ministerstvem zdravotnictví.