Aktuality

Dne 20. 4. 2023 se konají třídní schůzky.

Čas konání je individuální u jednotlivých tříd, a to od 15:30 a od 16:00.

Od března 2023 je opět veřejnosti otevřena naše restaurace Atrium.

Jídelní lístek najdete pod záložkou Jídelna / Restaurace Atrium

Loga můžete odevzdávat do 30. 4. 2023
přímo Ing. Pajerovi nebo na jeho email pajer@soucaslav.cz

 

 

Možnosti hledání uplatnění pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Název