Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání rodičů budoucích žáků prvních ročníků SOU Čáslav ve školním roce 2022/2023.
Setkání se bude konat ve středu 22. 6. 2022 v 16.00 hod v SOU Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 75, 286 01 Čáslav v jídelně školy (přízemí budovy školy).
Budou Vám poskytnuty podrobné informace pro nadcházející školní rok.
S sebou si, prosím, přineste:
  • 1x průkazovou fotografii na žákovský průkaz (podepsanou hůlkovým písmem na zadní straně)
  • Vyplněný školní dotazník – údaje do školní matriky (naleznete v příloze)
  • V případě výukových obtíží šetřených v PPP – doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC
V případě dotazů kontaktujte sekretariát školy:
tel.: +420 327 316 881
e-mail: kuberova@soucaslav.cz
 
Těšíme se na Vaši účast.
 

příloha: Školní dotazník

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO SOU ČÁSLAV – OBOR VZDĚLÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 3 LETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ NALEZNETE 

ZDE:

Výsledky přijímacího řízení do SOU Čáslav