Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení

Výsledky 1. kola pro rok 2021/2022

Informace pro uchazeče na tříleté obory vzdělání

Zahájením přijímacího řízení je podání přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli střední školy, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Do 1. března 2020 je nutné podat přihlášku do 1. kola přijímacího řízení na všechny formy studia. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. O konání dalších kol rozhoduje ředitel školy.
Hodnocení
Ředitel hodnotí uchazeče podle hodnocení na vysvědčení. Výsledky přijímacího řízení (1. kolo) budou zveřejněny dne 22. dubna 2020 na webových stránkách školy www.soucaslav.cz a vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, písemně se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání
Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Zápisový lístek
Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ, ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Jak vyplnit přihlášku a co k ní přiložit?
Pro tříleté učební obory
1) Vyplňte prospěch z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku. V ZŠ vám potvrdí prospěch. 
2) Razítko lékaře.
3) Doporučení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci. (Pro obory Stravovací a ubytovací služby, Opravářské práce, Zahradnické práce, Cukrářské práce je toto potvrzení povinné!)