Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení: Podnikání

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 3 LETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ NALEZNETE  

ZDE (kliknutím na text):   

Výsledky přijímacího řízení

 

Důležité upozornění :

ZÁPISOVÉ LÍSTKY JE NUTNÉ

ODEVZDAT DO 10ti DNŮ

v sekretariátu školy

 

      

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM NALEZNETE ZDE … DNE 28. 4. 2023:

POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání rodičů budoucích žáků prvních ročníků SOU Čáslav ve školním roce 2023/2024.
Setkání se bude konat v/ve –. –. 2023 v –.– hod v SOU Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 75, 286 01 Čáslav v jídelně školy (přízemí budovy školy).
Budou Vám poskytnuty podrobné informace pro nadcházející školní rok.
S sebou si, prosím, přineste:
  • 1x průkazovou fotografii na žákovský průkaz (podepsanou hůlkovým písmem na zadní straně)
  • Vyplněný školní dotazník – údaje pro školní systém (naleznete v příloze)
  • V případě výukových obtíží šetřených v PPP – doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC
V případě dotazů kontaktujte sekretariát školy:
tel.: +420 327 316 881
e-mail: kuberova@soucaslav.cz
 
Těšíme se na Vaši účast.
 

příloha: ŠKOLNÍ DOTAZNÍK