Profesní kvalifikace

Národní soustava kvalifikací

Střední odborné učiliště v Čáslavi se stalo autorizovanou osobou pro akreditaci výsledků dalšího vzdělávání dospělých (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v platném znění) a zařadilo se mezi 30 subjektů v ČR, kterým autorizující ministerstvo zemědělství a ministerstvo pro místní rozvoj udělilo licenci.

V oborech cukrář, kuchař – číšník a zahradník lze složit zkoušku před komisí a získat tak doklad o profesní kvalifikaci, aniž by bylo nutné chodit několik let do školy.

Je obvyklé, že lidé pracují v jiném oboru, něž který vystudovali. Svůj obor velmi dobře ovládají, problém je ale  tom, že chtějí změnit místo, nemají jiný doklad o kvalifikaci než své původní vysvědčení , diplom či výuční list.

Národní soustava kvalifikací umožňuje získat jak profesní kvalifikace, tak postupně na principu puzzle (tj. složením několika profesních kvalifikací) i úplnou kvalifikaci. Za vykonání zkoušky se platí. Na adrese www.narodni-kvalifikace.cz jsou zveřejněny jak kvalifikační tak i hodnotící standarty, takže zájemce s nimi může porovnat své dovednosti.

 

Na adrese SOU Čáslav získáte veškeré informace o konkrétních profesních kvalifikacích:

telefon: +420 327 312 710, +420 327 316 881

e-mail: sou@soucaslav.cz

 

Škola je připravena organizovat za úplatu přípravné kurzy k jednotlivým zkouškám.

 

Seznam profesních kvalifikací, pro které byla udělena autorizace příslušným ministerstvem:

  • Výroba zákusků  a dortů
  • Příprava teplých pokrmů
  • Úprava veřejné zeleně
  • Florista/floristka

Autorizované osoby:      

  • Ing. Mgr Andrová Irena, Bc.  Červinka Jaroslav, Havlová Alena, Hostanová Markéta Kameník Zdeněk, Bc. Kovaříková Alena, Bc. Hurtová Hana, Ondráčková Alena, Prosová Irena

 

 

 

 

Důležité odkazy: