Spolupracujeme

V rámci zvýšení pracovní kvalifikace navštěvují naši žáci různá pracoviště napříč obory. Také se účastní workshopů pořádaných školou, často ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a z prostředků The VELUX Foundations.