Pro veřejnost

Školou nabízené služby veřejnosti

Gastronomicko společenské akce

V rámci praktického vyučování žáků potravinářských oborů zajišťujeme svatby, rauty, rodinné oslavy, slavnostní obědy.

V případě zájmu kontaktujte naši školu na: telefon: 327 316 881, linka 36 – Cukrárna, linka 30 – Restaurace

email: sou@soucaslav.cz

Restaurace

Restauraci naleznete v hlavní budově na Žižkově náměstí. Poskytuje stravovací služby veřejnosti a nabízí běžný sortiment pokrmů, včetně salátů a zákusků. Přípravu pokrmů a obsluhu zajišťují žáci vyšších ročníků oboru Kuchař-číšník pod vedením učitelů odborného výcviku.

Prodejna

Naše prodejna nabízí široký sortiment masa a uzenin. Značnou část sortimentu tvoří výrobky žáků oboru Řezník – uzenář, připravované podle tradičních receptur.

Cukrárna

Žáci oboru Cukrář připravují pod vedením učitelů odborného výcviku široký sortiment cukrářských výrobků, které jsou určeny především pro gastronomicko-společenské akce pořádané školou.

Zahrada

Naše zahrada nabízí sadbu a různé druhy vazby, připravované v rámci odborného výcviku žáky a učiteli oborů Zahradník a Zahradnické práce.

Dílny

Ve školních dílnách žáci oborů Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce provádějí pod vedením učitelů odborného výcviku běžné opravy a údržbu zemědělské a silniční techniky.