O škole

O naší škole

Jsme malou školou zakládající si na vstřícném přístupu ke svým žákům. Učitelé připravují žáky v potravinářských, zemědělských a technických oborech a svým individuálním přístupem jim dopomáhají k úspěšnému absolvování zvolených oborů.

Naše škola je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Sídlíme přímo na náměstí v Čáslavi, jsme tedy dostupní především pro žáky z okresů Kutná Hora, Kolín a z přilehlých krajů Vysočina a Pardubický kraj.

Jsme také katedrovou školou Pedagogické fakulty UK.

Naším mottem je věta: Řemeslo má budoucnost!

Vybavení školy

Škola je vybavena audiovizuální a výpočetní technikou. Odborný výcvik žáků všech oborů vzdělávání zabezpečujeme vlastními pracovišti: školní dílny, zahrada, školní restaurace, cvičné kuchyňky, bourárna, výrobna polotovarů i školní prodejna masa a uzenin.

Ubytování a stravování

Pro případné zájemce je zajištěno ubytování v Domově mládeže SZeŠ Čáslav. Žáci se stravují ve školní jídelně.

Fotografie neznámého autora rok 1930. (Z knihy Čáslav proměny města)

Z historie školy

SOU Čáslav dříve SOUz Čáslav zaznamenala své první úspěchy již v roce 1948. Škola navazovala na tradiční výuku Rolnické školy v Kutné Hoře. V průběhu let prošla škola mnohými obměnami nejen v názvu či místem působiště, ale například i vyučovanými obory.

Na současné adrese Žižkovo náměstí 75 v Čáslavi, působí již od roku 1978. Jedná se o budovu bývalého okresního úřadu, okresního četnického velitelství a krajského archivu. Původně se učiliště zaměřovalo na výuku oborů Opravář zemědělských strojů, Klempíř pro stavební výrobu (který není v současné době mezi zastoupenými obory), později pak na obory Zahradník a Kuchařské práce. Od roku 1992 se zde vyučuje také obor Kuchař číšník, Cukrář a Řezník-uzenář a později Zahradník.

Pro žáky se speciálními potřebami byly v roce 1993 zřízeny také obory Opravářské práce, Zahradnické práce a Kuchařské práce.

Škola má bohatou historii, v rámci různorodé a úspěšné přípravy svých žáků na jejich budoucí povolání. Během studia se vyučující vždy snažili žáky jednotlivých oborů co nejlépe připravit na skutečný pracovní život. Velmi potěšujícím faktem je také léty potvrzená skutečnost, kdy absolventi školy ve valné většině zůstávají vystudované profesi věrni.