Opravné zkoušky

Termín komisionálních opravných zkoušek pro 2. pololetí školního roku 2023/2024:

 úterý –. 8. 2024

středa –. 8. 2024

 

 

Náhradní termín hodnocení:

do –. 9. 2024

 

 

Opravné komisionální zkoušky k NTH:

úterý –. 9. 2024

středa –. 9. 2024

 

 

Opravné termíny závěrečných zkoušek školní rok 2023/2024:

část písemná: 17. 9. 2024

část praktická: 18. – 19. 9. 2024

část ústní: 20. 9. 2024

Harmonogram opravných termínů závěrečných zkoušek za školní rok 2023/2024:

* písemná část  –. –. 2024

 * praktická část –. – –. –. 2024

* ústní část –. –. 2024 od 8.00  hod.,       učebna č. —