Opravné zkoušky

Termín komisionálních opravných zkoušek pro 2. pololetí školního roku 2021/2022:

26. 8. 2022

29. 8. 2022

 

Opravné termíny závěrečných zkoušek školní rok 2021/2022:

část písemná: 13. 9. 2022

část praktická: 14. – 15. 9. 2022

část ústní: 16. 9. 2022