Opravné zkoušky

Termín komisionálních opravných zkoušek pro 1. pololetí školního roku

Opravné termíny závěrečných zkoušek

část praktická: 1. – 2. 12. 2021

část ústní: