Opravné zkoušky

Termín komisionálních opravných zkoušek pro 2. pololetí školního roku 2022/2023:

 úterý 29. 8. 2023

středa 30. 8. 2023

 

 

Náhradní termín hodnocení:

do 25. 9. 2023

 

 

Opravné komisionální zkoušky k NTH:

úterý 26. 9. 2023

středa 27. 9. 2023

 

 

Opravné termíny závěrečných zkoušek školní rok 2022/2023:

část písemná: 19. 9. 2023

část praktická: 20. – 21. 9. 2023

část ústní: 22. 9. 2023