Naše taška

Žáci oboru prodavač ze středního odborného učiliště v Čáslavi přicházejí s projektem, kterým hodlají zvýšit informovanost obyvatel města a potažmo i regionu v oblasti environmentální problematiky. Vytvořený projekt nazvali „Naše taška.“ Jedná se o nákupní tašku z udržitelného materiálu s originálně malovanými motivy, která bude k dispozici jak ve školní prodejně, tak například i na městském informačním centru.

„Naše taška“- design navržený žáky SOU Čáslav při workshopu s profesionály, vytvořena svěřenci Diakonie Čáslav, distribuována městem Čáslav, rozšiřuje znalosti o udržitelných obalech do povědomí veřejnosti v našem regionu.

„Cílem projektu Naše taška je v první řadě rozšíření našich znalostí o udržitelných obalech a následně jejich šíření do povědomí veřejnosti v našem regionu.“ tvrdí žáci třetího ročníku oboru vzdělání Prodavač. 

V souvislosti s již zmíněným bychom rádi podpořili vzdělávání žáků SOU Čáslav, konkrétně oboru prodavač, a také máme v úmyslu poskytnout kreativní námět pro práci se svěřenci a žáky Diakonie Čáslav.

Nákupem „Naší tašky“ pak bude možné podpořit jak Diakonii Čáslav, tak i udržitelný rozvoj v našem regionu a samozřejmě také zvýšit informovanost obyvatel v této problematice.