Podnikání

Chceš se jednou postavit na vlastní nohy? Studuj u nás nástavbový obor Podnikání!

Kód oboru: 64-41-L/51

Co tě naučíme?

  • vykonávat ekonomické, obchodní i administrativní činnosti

Podrobnosti o studiu

  • Studium trvá dva roky a je ukončené státní maturitní zkouškou
  • Je určené pro absolventy tříletých učebních oborů
  • Žáci mají na výběr mezi anglickým a německým jazykem
  • Odborná výuka probíhá nejprve ve škole, poté v podniku, který si žáci sami vyberou

Ukončení studia

  • Po ukončení studia obdržíš vysvědčení o maturitní zkoušce

Jako absolvent zvládneš

  • Uplatnit získané dovednosti při řízení vlastní firmy
  • Pokračovat dalším v dalším studiu na vysoké škole

Chceš se dozvědět víc? Podívej se na podmínky Přijímacího řízení