Ve dnech 13. a 23. 9. 2021 čeká žáky druhých a třetích ročníků potravinářských oborů exkurze do wellness hotelu SRC Lihovar a do Cukrárny a kavárny Na terase v Třemošnici.

Fotografie z exkurzí si následně budete moci prohlédnout na facebookových a instagramových stránkách naší školy.

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních a středních  školách ve středu 1. září 2021.

                      zpátky do škol 

 Opatření platná pro studenty a návštěvníky školy od 1.9.2021

1.)   Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty respirátorem.

2.)   Ve škole proběhne preventivní plošné testování žáků  1. 9., 6. 9., a 9. 9. 2021.

3.)   Testování proběhne ve vstupní hale školy, příchod je možný od 7.15 hod.

4.)   Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po dokončené 2. dávce) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19  (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) - toto je nutné doložit dokumentem v listinné podobě.

5.)   Screeningové testování probíhá na základě mimořádného opatření vydaném Ministerstvem zdravotnictví.