Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje obědy nejen pro žáky a zaměstnance naší školy, ale i pro zájemce z řad veřejnosti.

Pokrmy připravují žáci pod dohledem učitelů odborného výcviku a jsou podávány formou restauračního stravování. Strávníci jsou obsluhováni žáky z oboru Kuchař-číšník.

Obědy je možno objednat u vedoucí školní kuchyně nebo na těchto webových stránkách.

Řád školní jídelny