Třetí kolo přijímacího řízení

Ředitelka Středního odborného učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75
vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory vzdělání:

V Čáslavi, 26. června 2019

Ing. Mgr. Irena Andrová, ředitelka  SOU Čáslav

Sdílet