Návrat žáků k prezenční výuce

V pondělí 26.4. 2021 nastupují žáci tříd 1.A, 1.B, 1.D, 3.A a 3.C a v úterý 27.4. žáci 3.B na odborný výcvik.

Po příchodu na odborný výcvik budou žáci testováni, nezletilí žáci si přinesou písemný souhlas zákonných zástupců, že v případě pozitivního testu může žák po náležitém poučení opustit školu.

Testování žáků bude probíhat dle manuálu MŠMT.

Teoretické vyučování bude nadále probíhat distančně.

Žáci, kteří od 26.4. budou vykonávat praxi, si přihlásí obědy přes www.strav.nasejidelna.cz/0183 nebo 26.4. v kanceláři vedoucí ŠJ do 7.30 h. 

Sdílet