Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

Rozhodnutí ředitelky školy

Vzhledem ke skutečnosti, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do oboru

64-41-L/51 Podnikání (denní forma) je nižší než předpokládaný počet přijímaných

uchazečů, jednotné přijímací zkoušky nebudou konány.

 

5.3. 2021                                                                Ing. Mgr. Irena Andrová, ředitelka školy

Sdílet