Konzultace pro žáky 3. ročníků

Žákům 3. ročníků je nabízena možnost individuálních konzultací v odborném výcviku jako příprava na závěrečné zkoušky. Termín konzultace je nutné domluvit s učitelem odborného výcviku prostřednictvím systému Edookit nebo e-mailem.

Sdílet