Prodloužení distanční výuky a možnost skupinových konzultací

Vzhledem k rozhodnutí vlády budeme vyučovat veškeré třídy a předměty
distanční formou do odvolání.

Od 19. dubna 2021 umožňuje Ministerstvo zdravotnictví skupinové konzultace
žáků posledních ročníků středních škol anebo žáků ohrožených školním
neúspěchem z jiných ročníků a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině.
Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná. Žáci nesmí
mít příznaky onemocnění COVID-19 a musí se podrobit testování ve škole. Na
konzultaci se předem ohlaste svému vyučujícímu.

Sdílet