Návrat k prezenční výuce

Ve středu 25. listopadu 2020 se vrátí do lavic (na teoretické vyučování) žáci 3.A a 3.C. Do odborného výcviku nastoupí žáci 1. C,
2. A, 2. B, 2. C, 3. B.

Třídy 1. A, 1. B, 1.D pokračují v distanční výuce.

Nutno dodržovat hygienická pravidla, nošení roušek je
povinné ve všech společných prostorách i ve třídách.

Sdílet