Individuální konzultace

Žákům jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy

pouze jeden žák a jeden učitel). Konzultaci je nutné si předem

s učitelem domluvit.

Sdílet