Sdělení vedení školy - zavedení distanční výuky

Zavedení distanční výuky

Podle nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje zavádíme na SOU Čáslav, Žižkovo nám. 75 pro teoretické vyučování distanční výuku (Výuka na dálku) od 5. 10. 2020 do 23. 10. 2020.

Odborný výcvik všech oborů vzdělávání pokračuje podle rozvrhu na příslušných pracovištích.

Žáci jsou povinni sledovat webové stránky školy (https://www.soucaslav.cz/vyuka-na-dalku), kde naleznou přístup k výukovým materiálům a úkolům. Distanční výuka (Výuka na dálku) je povinná!

Dále průběžně sledujte aktuální informace na stránkách školy.

Provoz školní jídelny pro veřejnost, zaměstnance a žáky odborného výcviku pokračuje bez omezení za dodržování předepsaných hygienických předpisů. Strávníci po konzumaci oběda opouštějí prostor školní jídelny. 

 

Sdílet