Předávání vysvědčení

Harmonogram předávání vysvědčení žákům 1. a 2. ročníků SOU Čáslav

 

1. A   pondělí  29. 6. 2020 od 8.00 do 9.00 uč. č. 53

1. B    pondělí  29. 6. 2020 od 8.00 do 9.00 uč. č. 73

1. C    pondělí  29. 6. 2020 od 8.00 do 9.00 uč. č. 56

1. D   pondělí  29. 6. 2020 od 8.00 do 9. 00 uč. č. 76

 

2. A    úterý 30. 6. 2020 od 8.00 do 9.00 uč. č. 53

2. B    úterý 30. 6. 2020 od 8.00 do 9.00 uč. č. 76

2. C    úterý 30. 6. 2020 od 8.00 do 9.00 uč. č. 52

 

Při vstupu do budovy musí mít žáci roušku a musí předložit „ Čestné prohlášení o neeexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem.

Sdílet