Informace pro žáky 3. ročníků

 Termíny opravných zkoušek

 

a) písemná zkouška:       15. září 2020

b) praktická zkouška:    16. - 17. září 2020

c) ústní zkouška:             18. září 2020

Sdílet