Sdělení ředitelky školy

Sdělení ředitelky školy ze dne 26.5.2020

V měsíci červnu budou probíhat maturitní a závěrečné zkoušky.

Výuka žáků 1. a 2. ročníků bude nadále probíhat pouze dálkovou formou.

Sdílet