INFORMACE PRO ŽÁKY 3. ROČNÍKŮ A 2.P

Od 11. května 2020 všichni žáci tříd 3.A, 3.B, 3.C, 3.D a 2.P nastupují do školy, a to do teoretického vyučování.

Bude zahájena příprava na závěrečné a maturitní zkoušky.

Rozpis tříd:

3. A

OZS - učebna č. 73

CU - učebna č. 75

3.B - učebna č. 75

3. C

KČ - učebna č. 52

PRO - učebna č. 83

ŘU - učebna č. 87 

3. D

SUS - učebna č. 86

ZP - učebna č. 42

Všichni žáci musí přijít do školy v rouškách, dodržovat bezpečné odstupy, sedět každý sám v lavici, dodržovat hygienu, používat desinfekci a minimálně opouštět učebny. 

Obory KČ, CU, a PRO zároveň v pondělí dne 11. května 2020 odevzdají písemně vypracovanou SOP ve dvou vyhotoveních.

POKYNY BUDOU AKTUALIZOVÁNY, SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY!!! 

 

Sdílet