Střední odborné učiliště Čáslav

Žižkovo nám. 75

Obory SOU
Cukrář [29-54-H/01]

studium:
3 roky, ukončené závěrečnou zkouškou – výuční list
obor pro:
dívky a chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou
náklady na studium:
školné se neplatí
zdravotní požadavek:
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 

cukrar

Zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy a polevy.

Zhotovování cukrářských polotovarů, korpusů a hotových výrobků, moučníků a zmrzlin tvarováním, pečením, smažením, vařením, plněním, poléváním, krájením, zdobením a další speciální úpravou včetně jejich umělecky výtvarného zpracování.

Obsluha a seřizování technologických zařízení.

 

 
Kuchař – číšník [65-51-H/01]

studium:
3 roky, ukončené závěrečnou zkouškou – výuční list
obor pro:
dívky a chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou
náklady na studium:
školné se neplatí
zdravotní požadavek:
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 

kuchcis

Příprava jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků a cukrářských výrobků.

Úprava jídel pro běžné i slavnostní příležitosti, základy stolničení, pravidla jednoduché a složité obsluhy.

Administrativní práce v provozovnách společného stravování.

 
Opravář zemědělských strojů [41-55-H/01]

studium:
3 roky, ukončené závěrečnou zkouškou – výuční list
obor pro:
chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou
náklady na studium:
školné se neplatí
zdravotní požadavek:
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 

opravar

Opravování strojů a zařízení i funkčních celků pro zemědělskou techniku zejména energetických prostředků (traktorů, nákladních automobilů, samojízdných strojů) a pracovních strojů používaných v rostlinné výrobě.

Žák získá řidičské oprávnění skupiny C a oprávnění ke svařování.

 

 
Prodavač [66-51-H/01]

studium:
3 roky, ukončené závěrečnou zkouškou – výuční list
obor pro:
dívky a chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou
náklady na studium:
školné se neplatí
zdravotní požadavek:
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 

prodejna

Prodavač prodává kvalifikovaně zboží různého sortimentu, pracuje s pokladnami a pokladními systémy, manipuluje se zbožím v obchodně provozní jednotce, vede podnikatelskou agendu, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb, jedná ekonomicky.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač, pokladník, získá základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Bude umět připravit a upravit zboží dle sortimentu, předvést zboží s odborným výkladem, vyřídit reklamaci, vést doklady, uplatňovat při prodeji základní marketingová pravidla. Bude schopen komunikovat se zákazníkem.

 

 
Řezník – uzenář [29-56-H/01]

studium:
3 roky, ukončené závěrečnou zkouškou – výuční list
obor pro:
dívky a chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou
náklady na studium:
školné se neplatí
zdravotní požadavek:
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 

reznik

Nákup a přejímka jatečního dobytka, masa, ryb, zvěřiny, drůbeže a pomocných surovin.

Porážení a zpracování jatečního dobytka. Dělení, koštění, třídění a opracování masa.

Zpracování masa na polotovary, masné výrobky a konzervy.

Skladování, expedice a příprava masa a masných výrobků.

Prodej masa a masných výrobků. Administrativa spojená s výrobou a prodejem.

 
Zahradník [41-52-H/01]

Studium: 

3 roky, ukončené závěrečnou zkouškou - výuční list                                                                                                      

Obor pro:                                                                                                                                                                                    

dívky a chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou                                                                                       

Náklady na studium:                                                                                                                                                      

školné se neplatí                                                                                                                                                            

Zdravotní požadavek:                                                                                                                                                 

zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

Odborné kompetence absolventa: 

 Pěstovat, rozmnožovat, sklízet a expedovat zahradnické produkty, zakládat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy, pracovat se zahradnickou technikou a mechanizací, využívat zařízení v zahradnické výrobě, vykonávat provozní činnosti, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb, jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Absolvent se uplatní zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník. Je připravován pro výkon činností především v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj.vazačství a aranžování květin).

traktor

 
Klempíř [23-55-H/01]

Studium:

3 roky, ukončené závěrečnou zkouškou - výuční list

Obor pro:

chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou

Náklady na studium:

školné se neplatí

Zdravotní požadavek:

zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

Odborné kompetence absolventa:  

Vyrábět a opravovat strojírenské klempířské výrobky, vyrábět a opravovat stavební klempířské dílce, výrobky a konstrukce, zpracovávat jemné profily a plechy při výrobě a opravách klempířských dílců, výrobků a konstrukcí, usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků, nebo služeb, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Absolvent se uplatní při zpracování jemných plechů a profilů, zhotovování strojírenských, nebo stavebních klempířských výrobků a konstrukcí v povoláních a pozicích strojní klempíř,nebo stavební klempíř.

 
Opravářské práce [41-55-E/01]

studium:
3 roky, ukončené závěrečnou zkouškou - výuční list
obor pro:
chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou
náklady na studium:
školné se neplatí
zdravotní požadavek:
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 

oprprc

Základní ruční a strojní obrábění kovů.

Údržby, opravy strojů a zařízení používaných v zemědělské výrobě.

Běžné opravy traktorů a přípojných strojů.

Získání řidičského oprávnění skupiny T.

 
Stravovací a ubytovací služby [65-51-E/01]

          Studium: 3 roky

          Obor pro: dívky a chlapce  s ukončenou povinnou školní docházkou

          Náklady na studium: školné se neplatí

          Zdravotní požadavek: zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

         Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolventi obdrží výuční list.

 

         Obsah vzdělávání: žák ovládá přípravu vybraných druhů teplých i studených pokrmů a nápojů, pomáhá při jejich přípravě, čistí a udržuje inventář, dodržuje posloupnost prací a časový harmonogram, používá a udržuje technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu, uplatňuje požadavky na hygienu v gastronomii, chápe bezpečnost práce jako součást péče o zdraví, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce.

         Uplatnění absolventů: absolvent se uplatní  ve stravovacích službách jako kuchař, v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů.

kuchprc

 
Zahradnické práce [41-52-E/01]

studium:
3 roky, ukončené závěrečnou zkouškou – výuční list
obor pro:
dívky a chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou
náklady na studium:
školné se neplatí
zdravotní požadavek:
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 

zahprc

Odborné práce při pěstování a ošetřování základních druhů květin, zelenin a ovocných dřevin.

Příprava semen a sadby, obsluha secích strojů, výsevy, vysazování, rozmnožování a ošetřování uvedených kultur.

Řez ovocných dřevin, ochrana proti škůdcům a chorobám, hnojení, sklizňové práce a třídění.

Zahradnické vazby.

 

 
Podnikání [64-41-L/51]

Studium:
2 roky
Obor pro:
absolventy tříletých učebních oborů
Náklady na studium:
školné se neplatí
Zdravotní požadavek:
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce

         

          Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

         Obsah vzdělávání: v teoretické výuce získá žák vzdělání jednak ve všeobecně vzdělávacích předmětech( český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, informační a komunikační technologie), jednak v odborných předmětech (ekonomika a právo, účetnictví a daně, písemná a ústní komunikace) a ve společenskovědních a přírodovědných předmětech.

         Uplatnění absolventů: absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní pří řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v konkrétním učebním oboru. Možnost studia na vysoké škole.

         Podmínky pro přijetí: přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č.561/2004 Sb. a nařízením vlády č.  689/2004 Sb. o podmínkách zdravotní způsobilosti.